szczesna.pl

Blog ogólnotematyczny

obsługa przodka
Dom i Ogród

Na czym polega obsługa przodka?

Postęp prac wydobywczych wiąże się z fizycznym drążeniem chodnika, a co za tym idzie – konieczności obsługi przodka. W zakładach wydobywczych prace te realizują wozy kopalniane, które nazywane są również wozami pomocniczymi.

Obsługa przodka – na czym polega?

Przodek lub tzw. ściana to przestrzeń w chodniku wydobywczym, w którym panują bardzo trudne warunki. Dotykają one nie tylko pracowników (choć ich bezpieczeństwo jest tu priorytetem), ale również maszyn. Do najważniejszych prac realizowanych na przodku (poza wydobyciem) należy:

  • usunięcie nawisów skalnych, które mogłyby utrudniać wydobycie surowca,

  • dostarczenia na miejsce prac paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych,

  • chłodzenie (zraszanie) spągu, ograniczanie powstawania pyłów, odwadnianie przodków eksploatacyjnych, dróg transportowych i wyrobisk górniczych, przepompowywanie wody Za ww. czynności odpowiedzialne są wozy kopalniane, które zapewniają możliwość poruszania się w obrębie chodnika, a nawet dotarcie do samego przodka.

Charakterystyka kopalnianych wozów pomocniczych

Pomocnicze wozy kopalniane to urządzenia, które dzielimy na:

  • maszyny przeznaczone do obrywki,

  • wozy odwadniające,

  • maszyny paliwowo-smarownicze.

Maszyny przeznaczone do obrywki to samojezdne urządzenia, które wyposażone są w kilkumetrowy wysięgnik ze specjalnymi pazurami. Dzięki niemu można bezpiecznie usuwać nawisy skalne i równać spąg, będących efektem drążenia chodnika.

Odwadniające wozy kopalniane to maszyny, których zadaniem jest odprowadzenie wody z chodnika, a konkretnie z przodka. Maszyny drążące w toku pracy często napotykają na kieszenie wodne. Dzięki zbiornikom można odpompować wodę i w razie potrzeby wykorzystać ją ponownie (np. do zraszania spągu ).

Maszyny paliwowo-smarownicze to urządzenia, które wyposażone są w zbiorniki na paliwo i inne materiały eksploatacyjne, w tym oleje, smary itd. Pojemność tychże zbiorników wynosi ponad 4000 litrów.

Parametry techniczne wozów kopalnianych

Wykorzystywane podczas wydobycia wozy kopalniane, to urządzenia o możliwie niewielkich gabarytach, dzięki którym można nimi operować w niedostępnych chodnikach. Urządzenia te – zależnie od konfiguracji – są wyposażone w przepływomierze, agregaty oraz węże (wraz ze zwijaczami). Maszyny dopuszczone są do pracy wyłącznie w kopalniach, w których nie ma zagrożenia metanowego. Atutem maszyn jest wytrzymała kabina, która zapobiega przed uderzeniem o sile do 60 kJ.

Reasumując, wóz kopalniany to praktyczny sprzęt do wymagających prac.